(home = www.cstapel.nl)

Speciale bronnen: HKG (genealogie van "David Stapel, Gendt 1760 - 1922"); Theo Jansen; Jan G. Nuijten.
Zie voor een bredere uitwerking ook de patri-lineaire of stamreeks voor Bernard Stapel en Bet Hintzen uit Roosendaal.