Op de RailsTer afsluiting een artikel uit "Op de Rails, november 1998"Met dank aan de NVBS

artikel
(home = www.cstapel.nl)