stamboxsite

Joelie

cstapel.nl gebruikt html 4 en toetst in Mozilla Firefox en Google Chrome. Juli 2016 merkte ik dat Internet Explorer t/m 11 soms font formaten verhaspelt, mogelijk door achterstallig onderhoud.
Mijn website test ik dus niet meer met IE. Firefox en Chrome beelden ruimtes tussen tekstblokjes weliswaar verschillend af, maar met weinig storing bij de meeste schermen en instellingen.
Als stukjes toch verspringen of overlappen, kan zoomen (< ctr > + of - ) nog wel eens helpen. De bladzijden passen ook bij een 16 : 9 schermbreedte, zolang de menudatum linksonder zichtbaar is.
In tablets en telefoonschermpjes worden beeldblokjes op webpagina's weer anders behandeld. Ik probeer nog te ontdekken hoe beeldblokjes ook daar zonder storende overlap in kunnen passen.Overzicht van website veranderingen:

sep-2016
"Stapel verklaard" in "over alle Stapels" en "Stapel geografisch" is in woord en inhoud op details aangepast. De kaart toont ook de verhouding tot Europa als geheel.
De in juli 2016 genoemde vermelding van het woord "etappe" als 19e eeuws gallicisme komt van de Taalkalender en niet van de Vogelscheurkalender.

jul-2016
"over alle Stapels" is aangevuld met een submenu "Stapel geografisch" dat de 3 onderdelen van voorheen "de naam Stapel", in samenhang behandelt:
"Stapel verklaard" toont een verbeterde kaart van NW-Europa en beschrijft verscheidene aspecten van aan stapel verwante aardrijkskundige namen.
De VogelscheurTaalkalender van 15 juli 2016 meldt dat het Franse leger van "stapel" ook het woord "etappe" afleidde, als de afstand tussen pleister- of stapelplaatsen.
Noot 1) vermeldt 1492 behalve om Columbus en de Vrede van ╔taple ook omdat Gerard van Wou toen een klok goot voor de dorpskerk van Stapel bij LŘckstedt (D).
"Stapel in NL en D" toont nu ook het 13e eeuwse kerkje van Stapel bij LŘckstedt, dat 2.5 eeuw oud in 1492 een Kampense klok kreeg, met dank aan de fotograaf.
"Staple in F en GB" is herschreven betreffende de Staple Vlakte en nu inclusief vermelding van opgespoorde fotografen.
Ook in "over alle Stapels" is onder "bekende Stapels" een link toegevoegd naar het "Claes Stapel's Vrouwenhofje", met een foto door Eeuwoud van den Heuvel, Breda.
"Het menu" links van deze bladzijde is ruimer opgezet en de volgorde van de onderdelen "in Bergen op Zoom" is toegankelijker gemaakt.
"De buienradar" valt toevallig aardig samen met het verspreidingsgebied van de aardrijkskundige naam Stapel in Europa.
"Internet Explorer 11" zoals boven aan deze bladzijde vermeld wordt nog slechts deels onderhouden en verhaspelt font formaten, zoals ik in juli 2016 merkte.
Daarom gebruik ik naast Mozilla Firefox voortaan Google Chrome voor het testen van website updates.

jun-2016
"Staple & Staples My Family Branch" (SSMFB) in Amerika onderzochten hun familienamen genealogisch en aardrijkskundig.
"Peter Staple Heritage Group" (PSHG) begon een DNA onderzoek om onderlinge verwantschappen te verkennen. Nederlandse families en de naam Stapel linken er heen.
De laatste beschrijft de betekenis en de historische context van de verspreiding van de naam Stapel weer wat nauwkeuriger.
"Wikipedia" in Duitsland heeft een artikel geplaatst over Stapel, met taalkundige, aardrijkskundige, biografische en andere betekenissen.
"Het menu" links van deze bladzijde toont de actuele buienradar van Nederland en omgeving. Wie er op klikt wordt in een nieuw raam doorgelinkt naar hun website.

mei-2016
"Oom Ben Stapel en tante Jo's" levensbeschrijving is nu toegankelijk voor alle bezoekers; hun dochter Emmy vindt afscherming met een wachtwoord niet meer nodig.
"vanuit Pommeren" is nu ge´llustreerd behalve met Eickelse akten ook met een drievoudige stamreeks en met landschapsbeelden van de omgeving van Faulenbenz.
Ook verdere bronnen zijn in te zien, zoals het Faulenbenzse Kirchenbuch 1820-1874, een kaart met Stapels in Pommeren en een brief over de Stapels aldaar na 1700.
Hun geschiedenis verhaalt hoe zij waarschijnlijk vanuit de noordwestelijke Europese Laagvlakte als kolonisten naar Pommeren, Polen en mogelijk ook Rusland trokken.
"de naam Stapel" voegt in Engeland 5 aardrijkskundige namen bij de 32 eerder genoemde, van N naar Z: Staple Sound, Stapleton 8, Staplow, Staple Hill 2 en Staples Hill.
Daarnaast is "werk en hobby" in menu titel "over ons" uitgebreid met de volgende onderwerpen:
"Gilde De Baronie" vierde 22 april 2016 het 30 jarig jubileum; tevens nam Jo Timmermans, mijn opvolger in het gildebestuur, het voorzitterschap over.
Dagblad BNdeStem publiceerde bij die gelegenheid een interview van de voorzitters en de website van Gilde De Baronie plaatste een fotoreportage van de festiviteiten.

feb-2016
Stambomen van Faulenbenz en Gendt zijn nu gecombineerd in een nieuwe stamreeks die halverwege de pagina "vanuit Pommeren" is afgebeeld (zie de link hieronder).
Behalve het menu en de website details zijn ook aangepast:
"vanuit Pommeren", met een verdere uitwerking van de relaties van de Gelderse Stapels met Eickel, Faulenbenz en Pommeren.
"David Stapel I", waarvan de levensbeschrijving is aangepast aan de nieuwe inzichten over Faulenbenz.
"het verhaal van de Gelderse Stapels", dat nu melding maakt van het kolonisten verleden van Stapels in Pommeren en Polen.
"reis door Europa", waarop ook de mogelijke herkomst van Stapel kolonisten is aangegeven.

sep-2015
"vanuit Pommeren" is deels achterhaald en herschreven nu ik een generatie verder terug ben gekomen met David Stapel 1705-1772 als onze vroegste Stapel in Pommeren.
Hoewel een beschreven band ontbreekt, neem ik aan dat hij de vader is of een oom van onze David Stapel geb. ±1730 in Pommeren die zich via Eickel vestigde in Gendt.
Ook van hun voorgeschiedenis worden stukjes sluier opgelicht, zoals hieronder in "juli-2015" al is aangegeven.
De naam Faulenbenz kwam van een landgoed, ooit "Vulenbenze" of "luie stoel" (bank) geheten. Op verzoek van de eigenaar heette het na 1886 Eichenwalde, Eikenwolde.
In 1945 werd Achter-Pommeren bij Polen gevoegd en werden Duitse inwoners verdreven. Sindsdien heet het dorp Debiçe.
"Jan Willem Carel Stapel" heeft op zijn pagina schoonzus Willemina op bezoek. Hoewel we twee Ederveens onder onze voorouders tellen is zij ons enige Ederveen
familielid op een foto. Haar achterkleindochter Jackie Dickinson uit AustraliŰ hielp me aan de foto, zodat wij ons beter voor kunnen stellen hoe zij er uitgezien hebben.
Het menu is verder onderverdeeld in informatieblokken met elk hun eigen geschiedenis en samenstelling, gaande van een algemeen overzicht naar mijn eigen familietak:
- "over alle Stapels" onderzoekt de betekenis en de aardrijkskundige verspreiding van de naam Stapel en laat zien waar in Nederland Stapel families zich vestigden.
- "Gelderse Stapels" beschrijft de herkomst van de Pommerense David Stapel en de vestiging van zijn omvangrijke familie in het Gelderse Gendt en omstreken.
- "in Roosendaal" verhaalt van de Gendtse Jan Willem Carel en zijn in het Limburgse Afferden geboren kinderen die in het Brabantse Roosendaal volwassen werden.
- "in Bergen op Zoom" toont tenslotte de kwartieren van mijn ouders, waarvan de Stapelhelft natuurlijk dezelfde is als die voor alle Roosendaalse Stapels.

juli-2015
Door de voortschrijdende digitalisering van overheidsarchieven komen steeds meer documenten online beschikbaar voor genealogisch onderzoek thuis vanachter het bureau.
Het "Geheimes Staatsarchiv Preu▀ischer Kulturbesitz" in Berlijn bewaart koopcontracten van een Stapel familieboerderij te Faulenbenz, mogelijk met meer gegevens
die de Pommerense boer en schout David Stapel uit Faulenbenz kunnen verbinden met de David Stapel (I) uit Pommeren die via Eickel in 1759 naar Gendt kwam.
Het "Brandenburgisches Landeshauptarchiv" te Potsdam bewaart een verzoek van een uit Polen afkomstige kolonist David Stapel die in het zuidelijker Neukarbe politiehulp
inriep bij het terugvorderen van een aanzienlijk bedrag, uitgeleend in 1763. Nu gingen er "kolonisten" uit de Nederlanden en Duitsland naar Pommeren, Polen en Rusland
al vanaf de late middeleeuwen tot in de 18e eeuw. De term kolonist opent dus nieuwe vergezichten op waar Pommerense Stapels op hun beurt vandaan kwamen.
Tenslotte is er de "Pommerndatenbank", een databank met persoons- en adresgegevens van beroepen en bedrijven in het Pommeren van de 19e en 20e eeuw.
Hopelijk kan ik er verder over berichten als de aangevraagde kopieŰn zijn ontvangen en ontcijferd.
"Genealogie links" tonen nu ook het Landesarchiv Greifswald, Geheimes Staatsarchiv Berlijn, Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam en de Pommerndatenbank.
"Pruisische sporen", onderaan "Pruisisch Pommeren", vermeldt twintigste eeuwse Stapels in Pommeren en het voormalige Faulenbenz of Eichenwalde, nu Dębice.
Voor snelle herkenning is het menu "home" voorzien van vlaggetjes van landen waarheen Stapel familieleden emigreerden.

juni-2015
De teksten die in mei zijn bewerkt onder "over Stapels" en onder "Gelderse Stapels" zijn verder uitgewerkt en de genealogische conclusies duidelijker afgeleid.
"betekenis en spreiding" van de naam Stapel benoemt het Keltische verzet tegen de Angelsaksen als factor in de verspreiding van geografische namen met het woord staple.
"Gendtse sporen" gaan verder in op de betekenis van tekstdetails in het VOC Soldijboek en de HKG Genealogie van David Stapel.
"Pruisische sporen" zijn voornamelijk taalkundig aangepast, voor de leesbaarheid.

mei-2015
In het menu links zijn de eerste titels onder "over Stapels" en onder "Gelderse Stapels" voorzien van een uitrolmenu dat de verschillende aspecten duidelijker onderscheidt.
Zo zijn onder "over Stapels" de aardrijkskundige en historische aspecten van "de naam Stapel" gescheiden van de genealogische familie beschrijvingen.
Onder "Gelderse Stapels" biedt de titel "van Pommeren" een uitrolmenu dat de Gendtse gegevens en Pruisische sporen van de herkomst van de Gelderse Stapels scheidt.
"Pruisische sporen" laat zien dat de naam Stapel in het Pommerse gehucht Faulenbenz vrijwel uitgestorven zal zijn geweest toen het in 1886 werd omgedoopt in Eichenwalde.

mrt-2015
"Domaine Stapel" zijn authentieke Bourgogne wijnen, al decennia geproduceerd door Jan Stapel, wijnboer in Frankrijk. Bij hem zijn ze ook te koop en te bestellen.
"Waar wij wonen" onder "over ons" toont een duidelijke lentebode: Paddesnoeren in een vennetje op de Strijbeekse Heide.
"De home page" is op haar verzoek nu zonder prominente aanwezigheid van Coby mijn vrouw, in lijn met haar aandeel in de opbouw en het onderhoud van de website.
"Markkant" Natuur- en Milieuvereniging voor zuidelijk Breda heeft een nieuwe website!

dec-2014
"Afscheid" geeft een indruk van mijn laatste vergadering als voorzitter van de Raad van Afgevaardigden van Gilde Nederland, op 11 december 2014 in Den Haag.
"genealogie links" onder "over Stapels" verwijst nu naar de gewijzigde internet adressen van Geneanet en Roosendaal; wiewaswie vervangt het verdwenen Genlias.
"waar wij wonen" onder "over ons" toont een zalmzwam. Het najaar van 2014 leverde meer bijzondere "herfstbeelden" op.

okt-2014
"werk en hobby" onder "over ons" vermeldt onderaan de bladzijde meer over "ontrommeling", dat ook een kaartje met bijzonderheden laat zien.
KNVWS afdeling West-Brabant hield 23-26 okt. met elf van haar leden een waarneemweekend bij ChÔteau de Lametz, Ardennes (F). Hier een "impressie.
"de naam Stapel" vermeldt dat Staple bij Quantoxhead, Sommerset voluit Staple Plain heet: een heuvel met heide, dennen en een "stenen graf uit de bronstijd.
  Mogelijk dankt de vlakte de naam Staple aan de stenen grafheuvel bij het monument, zoals ik op kon maken uit wat Simon YouÚ zo vriendelijk was me te sturen.
  Hij zelf dacht eerder dat de naam kon zijn verbonden met de Bicknoller Post of Halsway Post, die wegen naar nabije plaatsjes aanduiden.
Aan de plaatsnamen met staple is toegevoegd Staploe, met Upper-Staploe, een gehucht in Bedfordshire, England. De naam komt van Stapel en hoh (Deens voor heuvel).

sep-2014
"de naam Stapel" in "over Stapels" vermeldt meer bijzonderheden over de Stapel geografie en waagt het een grootte-orde te schatten van de regionale Stapel families.
Van het standbeeld "meisje" van beeldhouwer Frits Stapel kon ik eerst na veel zoeken niet meer dan een vage internet afbeelding vinden in Google Streetview.
  Zondag 28 sept. wilde het toeval dat ik bij een goede lichtval zelf een duidelijker foto kon maken. Die staat nu op de pagina "bekende Stapels" onder "over Stapels".

aug-2014
Theo van der Zalm, mijn neef en historicus, attendeerde mij er op dat er vˇˇr 1871 of Bismarck geen sprake was van het land Duitsland of de omvang van vandaag.
  Daarom heb ik de naam Duitsland en de term Duits op een aantal pagina's veranderd in Pruisen, Pruisisch of anderszins, waar van toepassing.
"de naam Stapel" in "over Stapels" werkt de naam Stapel aardrijkskundig, historisch en genealogisch verder uit en gaat in op de bronnen en hun beperkingen.
  Alle plaatsnamen in Europa met de term staple of stapel staan op een nieuwe kaart, met links naar indrukken van de meeste Stapel en Staple plaatsen in NW Europa.
  Ook het verwante woord "steeple" is in de verkenning betrokken. Er blijken zowel een Staple als een Steeple eiland te zijn, met een oceaan van verschil.
"bekende Stapels" onder "over Stapels" vermeldt een 13e: Johannes Bodæus Stapel, briljant botanicus te Amsterdam. "Stapelia's" zijn door Linnæus naar hem vernoemd.
"hun herkomst" onder "Gelderse Stapels" vermeldt in een voetnoot nog twee vroege Stapels genaamd David. Een verband met de Gendtse of andere Stapels ontbreekt.
"waar wij wonen" onder "over ons" toont nieuwe zomerbeelden uit de natuurtuin Wolfslaar en van de Bavelse Lei.

mei-2014
Zes "bekende Stapels" zijn toegevoegd: Claes (dichter), Pieter (commissaris), Herman Bernard (bestuurder), Frits (beeldhouwer), Harry (sport) en Gerrit Cornelis (verzet).
  Van enkele al eerder genoemde Stapels zijn details toegevoegd of aangepast.
De bladzijden over "David Stapel (I)", "Johan Hendrik Stapel" en "David Stapel (II)" zijn taalkundig verbeterd en voorzien van meer links naar er mee verbonden pagina's.

apr-2014
"David Stapel (I)" toont nu een ansicht van de 15e eeuwse Johanneskirche aan de Eickeler Markt, van voor de sloop in 1890. Ook zinsbouw en woordkeus zijn aangepast.
  De eerdere afbeelding betrof de er vlakbij herbouwde Johanneskerk.

mrt-2014
"David Stapel (I)", "Johan Hendrik Stapel" en "David Stapel (II)", de eerste drie generaties Gelderse Stapels, staan nu met hun eigen levensverhalen onder "hun levens".
  Daarin staan nu alle Stapels in de stamreeks van David (I) van Pommeren, Eickel en Gendt tot en met Johannes Bernardus en vijf van zijn acht kinderen te Roosendaal.
  Hun levensbeschrijvingen gaan vergezeld van originele handschriften en passende afbeeldingen.
"hun herkomst" en "hun verhaal" in "Gelderse Stapels" en "op 't water" in "hun beroepen" zijn in samenhang daarmee aangepast om eventuele herhaling te beperken.

feb-2014
"op't water" vermeldt een Gelderse Stapel die in 1783 aanmonsterde bij de VOC en ver vˇˇr VOC historicus Frederik Willem Stapel en oom Jan Dirk naar Batavia voer.
  De toekomst van onze Stapeltak heeft letterlijk afgehangen van het geluk van zijn veilige thuiskomst met de "Duyf", bijna vijf jaar later.
"hun herkomst" in "Gelderse Stapels" legt uit dat de VOC tekst ook betekent dat zijn vader inderdaad David was en dat die toen al moet zijn overleden.
"Hintzen" in "vaders kwartieren" onder "stamboom" toont een tweede foto van Christiaan Jacobus Hintzen.
"bij de politie" onder "hun beroepen" toont nu een hoed die rijksveldwachters als Jan Willem Carel Stapel in hun tijd wel droegen. Verzamelaar Michel van Grinsven
  weet "dat overal verschillende hoofddeksels werden gedragen. De korpsen moesten die zelf aanschaffen en er waren meerdere leveranciers. Sommige korpsen kozen
  voor helmpjes, andere voor hoeden, shako's of petten. De hoed past qua jaartal wel het best bij wat u als illustratie zou kunnen gebruiken."
"waar wij wonen" in "over ons" laat met sneeuwklokjes in de tuin een voorzichtige lentebode zien.
"natuur dichtbij" in "over ons" toont de aangevulde collectie seizoensfoto's.

jan-2014
Pagina's over Jan Willem Carel Stapel, Christiaan Jacobus Stapel en Petronella Tanna Stapel van der Laan zijn nu rechtstreeks toegankelijk via "hun levens" .
"werk en hobby" in "over ons" vermeldt de voortgang in ontrommelen.
"waar wij wonen" in "over ons" toont een winterfoto van Bouvigne.

okt-2013
"werk en hobby" in "over ons" geeft mijn bezigheden kernachtig aan en vermeldt een paar nieuwe: sterrenkijken en ontrommelen.
"dijkwerk" in "hun beroepen" geeft ook een eigentijdse tekst voor het eeuwenoude rekest.
"waar wij wonen" in "over ons" toont een nieuw dichtbevolkt beeld van het markdal.

sep-2013
"start" is verder opgeschoven richting 9(:)16 weergave en heeft nu een titel met de belangrijkste onderwerpen van de website.
"Het menu" begint nu met alleen hoofdstukken, die om beurten kunnen uitklappen. Alle bekende rubrieken zijn er in terug te vinden, maar wel anders gerangschikt.
  Familieleden met eigen pagina's zijn nog altijd te vinden onder "hun beroepen", maar er is nu ook een rechtstreekste menu-ingang beschikbaar via "hun levens".
  Daar klapt het menu bij Johannes Bernardus uit tot een 2e niveau, zodat de horizontale menu's boven zijn vroegere bladzijden overbodig zijn geworden.
  De tabs in "hun levens" zijn te smal om alle namen volledig uit te kunnen schrijven; waar nodig zijn daarom 2e of 3e voornamen afgekort tot voorletters.
"de naam Stapel" is het algemene deel van het eerdere "historie" plus enkele toevoegingen over de betekenis, het voorkomen en de herkomst van de naam Stapel.
   Het resterende deel van de eerdere "historie" pagina heet nu "hun verhaal" en is toegespitst op de geschiedenis van de Gelderse Stapels.
"in Europa" is omgezet van afbeelding naar tekst, zoals eerder "in Gelderland"; letters zijn scherper gesneden, details verduidelijkt en passende links geplaatst.
  De portretten, politiehelm en locomotief zijn verplaatst; zij houden geen verband met onze migratie in Europa:
"Bernards gezin" bevatte al portretten van Bernard Stapel en Elisabeth Hintzen.
"bij de politie" laat nu een duidelijke afbeelding van een 19e eeuwse rijksveldwachters helm zien, met een link naar meer politiehelmen uit hun tijdperk;
"bij 't spoor" toont een complete foto van locomotief NS3737, met een link naar meer foto's en de honderdjarige historie van "De oude dame".
De "patrilineaire reeks" in "over Stapels / bekende Stapels" toont voor drie bekende Gelderse Stapels hun afstamming van David Stapel en Anna Margaretha B÷ger.
"Bekende Stapels" zelf is verbeterd: De VOC historicus F.W. Stapel is geen 4e maar 5e generatie afstammeling van David, zoals blijkt uit genoemde patrilineaire reeks.
"in memoriam Piet Dane" is het afscheid dat ik sprak bij de crematie plechtigheid van mijn voorganger als voorzitter van Gilde De Baronie.

jul-2013
"Website nieuws" geeft bovenaan een korte uitleg over pagina-opbouw en hoe de leesbaarheid soms kan worden gecompenseerd voor ontoereikende browser normen.
"Het menu" benoemt en groepeert onderwerpen duidelijker, schakelt gemakkelijker tussen Nederlands en Engels en is ontdaan van een storende witte balk.
"waar wij wonen", voorheen "Breda+omgeving", laat de zomer zien, zo kort al weer na de late lente.
"Gelderse Stapels" is de ruime kring nakomelingen van David Stapel in en buiten Gendt. "Gendtse Stapels" wordt voortaan gereserveerd voor de Stapels in Gendt zelf.
  De nieuwe benaming is herkenbaar op de pagina's oorsprong, historie, bekende Stapels en in het menu, waarin "rond Gendt" is herdoopt "in Gelderland".
"in Gelderland" zelf is omgezet van een afbeelding in een tekstblad, hetgeen visueel vooral opvalt door de scherper gesneden en dus leesbaarder teksten.
"start": de foto aan de Waaldijk is naar rechts geschoven en de tekst marginaal aangepast.
"in Europa": de tekst is verbeterd en voorzien van een link naar de stamboom.
"Polderrozen": Van het afgebeelde monument is nu ook de voet verbeeld, in een open polderlandschap, om de totale lengte van de meerpaal zichtbaar te maken.
  Bij het lezen van het gedicht wordt de waterdiepte mede ervaren via de lange paal.
"natuur dichtbij" (voorheen "natuurfoto's") toont alle in cstapel.nl gebruikte seizoensfoto's onderaan.

apr-2013
"Polderrozen" is het gedicht dat Ad Stapel schreef over de watersnood in Halsteren.
  Er wordt naar verwezen in de voetnoot op de pagina over "Willem Karel Stapel".
"Breda+omgeving" toont eindelijk de lente waar we al zo lang op hoopten.

jan-2013
De pagina opbouw in deze website versie is beter op elkaar afgestemd in tekst formaten en breedte.
  Op veel bladzijden is de tekst bijgeschaafd, meestal zonder inhoudelijke gevolgen.
"Bernardus Stapel en zijn gezin" is voorzien van een inleiding.
"Hendrik Willem Stapel" vermeldt nu informatie en een foto over zijn pensioenjaren.
"Willem Karel Stapel", de bladzijde over mijn vader en moeder, is evenzo uitgebreid. Hun jongste zoon en dochter voegden eigen bijdragen toe.
  Daardoor is het een biografischer document geworden dat behalve over werk ook over hun leven gaat.
"historie" geeft in alinea 3 een kaart met de oorspronkelijke vestigingsgebieden van de Stapels in Nederland.
"werk en hobby" geeft nu een algemene verwijzing naar AGQM-Biodiesel.
   Een link naar de 1e internationale biodiesel producenten conferentie in Berlijn, nov-2006 wordt niet meer ondersteund.

dec-2012
"Breda+omgeving" toont een winterfoto van het Markdal en het nabije dorp Ginneken.
"oorsprong" is taalkundig verbeterd.
"historie" gaat nader in op Stapel takken en de tekst is op onderdelen verduidelijkt.
"bekende Stapels" vermeldt behalve een inleiding nu ook historicus Frederik Willem Stapel en striptekenaar Gerrit Stapel.
"familie bronnen" is aangepast betreffende William Stapels website.
"genealogie links" onder informatie vermeldt nu ook WieWasWie, Genlias opvolger vanaf jan.2013.
   De Kon. Bibliotheek link naar historische kranten bestrijkt nu 4 eeuwen, inclusief de oorlog en overzeese gebiedsdelen.

jun-2012
"Breda+omgeving" toont een zomerfoto in het aan het Mastbos grenzende Markdal, nabij de Belgische grens.
"Swolfs": de website van Bas de Vet is door hem verplaatst naar genealogieonline.
"Stapel": de stamboominformatie van Hans Geskens staat niet meer op internet.
"historie" geeft in alinea 3 een duidelijker beeld van de Stapel takken, plus onderaan een link naar bekende Stapels.
"bekende Stapels" noemt Stapels in het nieuws, met relevante websites en hun genealogische plaatsbepaling.
"genealogie links" heeft verbeterde links naar Bob Coret en naar de Kon. Bibliotheek (vooroorlogse kranten).
"website nieuws", onder "informatie", geeft nu op ÚÚn pagina alle website aanpassingen vanaf het begin in 2006.
"informatie" geeft nu ook een twitteradres, naast de al bestaande mogelijkheid een email te sturen .

aug-2010
"Breda+omgeving" toont weer een toepasselijke seizoensopname van het Mastbos.
"oorsprong" noemt het Poolse dorp Dębice in voormalig Achterpommeren als mogelijke herkomst van onze Stapel familie.
"genealogie links" verbindt nu met het vernieuwde archief van Roosendaal.
"werk en hobby" weerspiegelt de veranderde internet realiteit: Het Biodiesel conference report, Berlijn 2006, wordt niet meer vermeld.
  Ook de link naar de EC Biofuels Standards Conference, Brussel 2007, is aangepast.
"vakantie" toont een foto van onze zoon Michiel met zijn vrouw Pauline in de Kaitoke Vallei, Nieuw Zeeland, jan.2006.

mei-2010
"familie bronnen" linkt naar de bijbehorende achtergrondfoto, met vrnl: Wim, Els, Marian, 2x Beppie en Carel.
"2008" linkt naar de achtergrondfoto van deze pagina, met vlnr Betsy, Carel, Ineke, Corry en Marian. Zie okt. 2008.
"Breda+omgeving" toont weer een toepasselijke lentefoto van het Mastbos.
"Bocca Bella", pag. "werk en hobby", linkt naar een 10 min. video van dit vocaal sextet, Waalse Kerk Breda 26 feb.2010.
   Het aangepaste "interview" over Gilde de Baronie op "werk en hobby" werkt nu in Firefox en Internet Explorer.
"zijn graf" toont na een bezoek op 13 aug. 2009 de precieze tekst op de graven van J.B. Stapel en E.M. Hintzen.
  Op zijn steen staat "en" vˇˇr overl.; op de hare is de 2e naam Maria afgekort tot M. en echtgenote tot echtte.

jan-2010
"historie" geeft meer details over Haagse Stapels en verwijst naar andere Stapel families in Nederland.
"werk en hobby" linkt naar de vernieuwde website van de Bredase Video Camera Club "De Baronie".
"Breda+omgeving" toont weer een toepasselijke seizoensopname van het Mastbos.
"bij 't spoor" laat nu in de Internet Explorer en in Mozilla Firefox treingeluiden horen bij het openen van de pagina.

jul-2009
"bij de politie" en onderliggende webpagina's waarop een bewerkte rijksveldwachtershelm uit 1880 op de achtergrond is afgebeeld,
  verwijzen met dank naar Michel van Grinsven als bron van deze afbeelding.
  De verwijzing is opgenomen in de alternatieve beschrijving ("alt") van de betreffende img bestanden.
"Breda+omgeving" toont nu een zomerse opname van het Mastbos.
"natuurfoto's" nu met een foto van de "paarse knoopzwam" en met het complete kwartet seizoenfoto's van het Mastbos.
"Stapel": een ? toont dat de geboorteplaats van Anna Margrietha B÷ger, vrouw van de eerste David Stapel, onbekend is.
"genealogielinks" met een verbeterde link naar de virtuele studiezaal van het gemeente-archief van Den Haag.
"werk en hobby": "CEN Conference on Transport Standards, Nov-2004" en een Roemeens bericht erover verwijderd.
   Op de website van "Gilde de Baronie" zijn sinds begin juni in een 11 minuten durend filmpje 8 Gilde projecten te zien.
"Kleinzonen" toont onze dochter Annemiek met haar man Hans Buitenhuis en hun twee zonen Luuk en Niek, mei 2009.

okt-2008
"Breda+omgeving" toont een herfstfoto van het Mastbos.
"Red Lobster" toont vlnr Betsy, Carel, Ineke, Corry en Marian in de "Red Lobster", Port Huron USA, 8 mei 2008.

jul-2008
"English?" linksboven in het menu opent nu een geheel Engelse versie van de website, behalve onder informatie,
  waar in "genealogie links" en "werk en hobby" meerdere talen worden gebruikt.
"familiebronnen" noemt nu ook Betsy en Corry, de oudste dochters van oom Chris en tante Annie.
   Op de achtergrondfoto in de "Red Lobster", Port Huron USA, 8 mei 2008 staan vlnr Betsy, Carel, Ineke, Corry en Marian.
"Bernards gezin" en "zijn locomotief" (bij 't spoor > Bernard Stapel) met meer opa herinneringen van Betsy en Beppie.
"zijn 2e vrouw Nella" en "Nella's graf" zijn nieuwe pagina's toegevoegd aan "Bernard Stapel", waarin de aanloop naar
  en de tijd met Nella van der Laan verder aan de orde komt; ook haar graftekst is er te lezen.
"genealogielinks" is uitgebreid met een verbeterde link naar Amsterdam en een nieuwe link naar Bob Coret;
"werk en hobby" zegt meer over Gilde de Baronie en de nieuwe website, waaronder een interview door Stadsradio Breda.

apr-2008
"oorsprong" geeft onder "4. Pruisisch Pommeren" nieuws over een mogelijke neef David Stapel in Faulenbenz aldaar.
"bij de politie" is uitgebreid met bovengenoemde neef David Stapel, dorpsschout in Hinterpommeren; er zijn ook nadere
  details over de afsluiting van Johannes Stapels carriere als rijksveldwachter te Haarlem en over zijn tweede huwelijk.
"website nieuws" heet nu "website historie" en is geharmoniseerd met "new on site" in verscheidene jaargangen.

feb-2008
"bij 't spoor" toont nu een bladzijde met foto's van het graf van Bernard Stapel en zijn vrouw Bet Hintzen.

jan-2008
"aan/op 't water" is uitgebreid met Zeeuwse familieleden bij de Marine en met een link naar de "matri-lineaire" reeks.
"Stevens", "Stapel", "oorsprong", "historie", "in Europa" en "rond Gendt" nu inclusief Engels en met nieuwe details.
"Stapel" en "Stevens" linken voor een gezinsbrede weergave door naar een "patri-lineaire" resp. matri-lineaire" reeks.
"genealogielinks" is uitgebreid met "Stamboom Gids" en "NGV".

dec-2007
"oorsprong" vervangt "Duits begin" en is aangepast aan een mogelijke herkomst uit Salzburg, Oostenrijk.
"in Europa" geeft de bijbehorende vernieuwde emigratie route van David Stapel door Europa naar Gendt.
"www.cstapel.nl" staat nu op alle pagina's, zodat zoekmachines ook de herkomst van losse bladzijden laten zien.

nov-2007
"website nieuws" en de rest van het informatie-menu aangepast.
"Breda+omgeving" met een rechterfoto die steeds wordt aangepast aan het seizoen.
"Duits begin" van onze Stapels is verder uitgewerkt, met een nieuw perspectief op ons verre verleden.
"historie" bevat nu ook een verklaring van de naam Stapel en reflecteert wat nieuwe feiten.
"in Europa" schat de Stapel-route naar Gendt opnieuw in, op basis van nieuwe Duitse archief informatie.
"aan/op 't water" geeft nu onderaan een mini-stamboom.
"bij de belasting" is de al aangekondigde pagina over Stapels bij de belasting, met een algemene beschrijving plus
  interessante link naar de "VOC historicus F.W. Stapel". Voor de familie zijn er met wachtwoorden beschermde links
  naar "Chris Stapel" en "Ben Stapel", met ook nieuwe informatie beschikbaar gesteld door hun dochters.
"bij de politie", ook al lang geleden aangekondigd, bevat een algemene beschrijving en voor familieleden een beschermde
  link naar mijn overgrootvader "Jan Willem Carel Stapel", die ook verklaart waarom hij naar Roosendaal kwam.
"bij 't spoor" toont nu onderaan ook een mini-stamboom; familieleden en ook achtergrond illustraties zijn toegevoegd.

sep-2007
"bij 't spoor" > "Willem Stapel" geeft nu uitleg en datum bij de foto met Koningin Wilhemina voor het Bergse station.
   Bij de stakingsfoto voor het NS-station van Bergen op Zoom is Inekes herinnering aan de vliegtuigfoto verder gedetailleerd.

aug-2007
"nieuws" is een pagina met veranderingen toegevoegd onderin de navigatiekolom;
"start" plus de linker navigatiekolom melden nu dat blauwe tekst doorlinkt naar vervolgpagina's of sites;
"Breda e.o." met de rechterfoto aangepast aan het seizoen; de link naar de infrastructuur gaat nu direct;
"natuurfoto's" toont een nieuwe verzamelpagina met natuurfoto's uit de buurt;
"StapelSwolfs" is in de marges voorzien van doorklik-links naar mijn overgrootouders en hun voorouders;
"historie" meldt nu ook dat Jan Willem Carel Stapel ook in Heijen (L) werkte.
"rond Gendt" brengt op ÚÚn nieuwe pagina de Stapels in beeld die in en rond Gendt woonden;
"op 't water" met illustraties van historische schepen.
"op 't water" > "Jan Dirk Stapel" met correcties in de engelse tekst.
"bij 't spoor" zonder wachtwoord, geluidsfragment verplaatst; kleine tekstcorrecties, ook bij de laatste foto.
"bij 't spoor" > "Willem Stapel" inclusief het wanneer en waarom van de grote groepsfoto onderaan.
"familiebronnen" nu met mijn zus Ellie en haar man, met achtergrondfoto van een stamboom ontmoeting;
"genealogie links" plus een nieuwe webpagina van Tilburg; ge´llustreerd.
"activiteiten" met meer links naar bezigheden vroeger en nu; ge´llustreerd.

dec-2006
"menu"-boom geplaatst, compleet met Breda en omgeving, stamboom, bronnen en activiteiten.

sep-2006
"www.cstapel.nl" begon met als startpagina een fotoreportage van de lotgevallen van de eitjes van lieveheersbeestjes,
alsmede de stamboom historie incl. alle 8 overgrootouders.
We kozen voor onze eigen naam voor de website en onze email adressen: cstapel.nl. Daarmee hoeven we niet meer al onze
contacten adreswijzigingen te sturen elke keer als onze provider van naam verandert, wordt verkocht of wordt opgeheven.
We hebben nog steeds een provider, maar de naam speelt geen rol in onze zichtbare externe contacten.

* * * Dank aan wijlen Simon Noot, vriend, webmaster van o.a. bredavanbinnen en heuvelverhalen voor zijn webhulp. * * *