rails

seinpaal
Stapel op 't spoor.

In de twintigste eeuw waren de Nederlandse Spoorwegen een heel grote werkgever in Roosendaal; zelfs nu nog kent de burgelijke stand er een aparte bron "personeel spoorwegen". Het nieuwe internationale spoorweg grensstation was klaar in 1907, het jaar dat mijn vader werd geboren. Met de bijbehorende werkplaatsen bracht het Roosendaal een indrukwekkende groei aan werkgelegenheid.
Mijn grootvader Bernard Stapel kende de spoorwegen al via zijn jongste tante Elisabeth die in Den Haag met machinist Willem Bertus Pabst was getrouwd en haar broer Christoffel, wiens dochter Wilhelmine Elisabeth in Vlissingen trouwde met Staatsspoor ambtenaar Karel Lodewijk Franciscus van den Broek. In elk geval werd Bernard op zijn 18e de eerste Stapel (of de tweede, zie Johannes Hendrik) bij 't spoor, mogelijk op aanraden van zwager Kees Zoetekouw. Die werkte al bij het spoor als conducteur toen Bernards jongste zus (Hendrina) Alijda hem in 1886 trouwde. Zijn oudere broer Johan Stapel was politieagent in Den Haag voor hij in 1899 met vrouw en kinderen naar Roosendaal kwam als conducteur; diens dochter Alijda trouwde later in Venhuizen met machinist Frederik Brugman. Ook Chris Hintzen , die in 1904 zijn schoonvader werd, was machinist bij het spoor, net als zijn twee broers Leendert en Pieter Hintzen en zijn neef Jacobus Hintzen.

Dan waren er nog vier spoorweglieden onder de (achter-) kleinkinderen en hun mannen van Bernards Gendtse oudooms:
- Jan Willem: Een kleindochter van zijn dochter Aletta Maria Johanna Hendrica trouwde 1898 in Nijmegen met spoorweg ambtenaar Johannes Anthonius Josephus Marie Strenge;
- Johannes (I): Dochter Johanna Maria van zijn oudste zoon Johan Hendrik Godfried trouwde 1892 in Zutphen met spoorwegambtenaar Harm van Driesten; haar broer Johannes Hendrik Stapel was ladingmeester bij zijn huwelijk in 1896;
- Hendrik Stapel: Kleinzoon Hendrik Stapel, zoon van Christiaan Willem Frederik, trouwde in Scheemda 1919 als spoorbeambte.

Nog in die tijd moeten de verhalen hebben gespeeld die ik als jongetje bij familiebezoek hoorde: dat ze hun trein bij een boer stopten om er eieren te kopen of zich in de late zomer met passagiers en al tegoed deden aan de bramen langs de spoordijk. Die vrijheid, dat vond ik prachtig. Nu weet ik dat ze toen met een slakkegangetje reden volgens een tamelijk ontspannen dienstregeling. De Staatsspoorwegen openden in 1863 hun eerste lijn van Breda naar Tilburg met maar drie treinen per dag. En over die 25 kilometer deden ze 30 tot 40 minuten. Bovendien werd pas in 1909 een nationale tijd ingevoerd. Daarvóór was het in de locale tijd 12:00 uur 's middags als de zon ter plekke precies in het zuiden stond. De tijd tussen ver uit elkaar liggende stations in oost en west Nederland kon dan ook wel een kwartier schelen. Machinist was overigens geen gezond beroep: structureel onregelmatige dienst, letterlijk in weer en wind, in wolken stoom, olie en kolenstof. En in oorlogstijd mikpunt bij luchtaanvallen, waartegen de cabinebeplating echt geen bescherming bood. Ook ongelukken kwamen voor: Net als zijn oudste broer bijna 50 jaar tevoren stierf Bernard Stapel een bijzonder pijnlijke dood. Na een tragische botsing op 19 maart 1935, kort voor zijn 40-jarig spoorweg jubileum.

Pas na de eerste wereldoorlog kwam de volgende Stapel-generatie aan de beurt. Om te beginnen machinist Jan Remijn uit Middelburg, Bernards eerste schoonzoon toen hij trouwde met Betsie Stapel. Begonnen bij een smid kwam hij met 19 jaar naar Roosendaal en had vóór hun huwelijk in 1933 te Rotterdam ook standplaatsen bij het spoor in Eindhoven, Den Bosch en Haarlem. Zijn dochter Elly weet nog dat in hun huiskamer lang een foto hing "van haar nog jonge ongetrouwde vader op de treeplank van een beroemde stoomlocomotief, de Arend, de 3737 of zo". Wijlen haar man Kees Dekkers was net als haar vader ook machinist.

locomotief 3737
Treinsite nieuwsbrief aug.2011 blz.7-8 fêteert de 100-jarige loc NS3737, nu in het spoorweg museum. Let op: de downloadtijd van dit pdf bestand is met 5 tot 10 minuten ook museumwaardig.
Grootvader Bernard Stapel zou met de 3737 ook de koninklijke trein eens hebben getrokken.


Henk Stapel koos als enige van Bernards kinderen een technisch vak. Met 19 jaar ging hij naar Amsterdam en was machinist op de stoomtram A'dam - Monikkendam. Na 3 jaar kwam Henk via Sliedrecht weer terug naar Roosendaal als machinebankwerker. In 1927 ging hij naar de NS werkplaats in Leidschendam. Toen hij trouwde in 1928 was zijn standplaats Rotterdam. Zes jaar later werd het Utrecht en Jutphaas. Vanaf 1938 werd het tenslotte en bleef het Roosendaal. Daar woonde in de vroege oorlogsjaren ook de toen gepensioneerde Johan Stapel een paar jaar bij hen in huis.
Mei 1929 werd mijn vader Willem Stapel arbeider bij het spoor. Datzelfde jaar werd zijn standplaats Tilburg waar hij in 1934 trouwde. 1936 werd hij overgeplaatst naar Bergen op Zoom dat hij zijn verdere leven trouw bleef. In de jaren 30 en 40 heeft hij heel wat thuisstudie gedaan, waardoor hij gaandeweg klom in de NS hierarchie om in 1972 als commies met pensioen te gaan. Thuis namen we zijn onregelmatige werktijden voor lief, ze werden trouwens goedgemaakt door het vrije reizen.
Henks dochter Beppie Stapel werkte na de oorlog 10 jaar op Roosendaalse bevrachtingskantoren, eerst bij Van Gent & Loos en later bij de NS. Ze zat daar als administratief medewerkster met zo'n 25 andere meisjes in één groot administratiekantoor, tot haar huwelijk met Wim Schütz in 1956. In die tijd sprak het nog vanzelf dat een meisje vertrok als ze trouwde!

Spoorlieden waren buitengewoon loyaal aan het spoor en de Stapels waren geen uitzondering: Fier op hun aandeel in de unieke rail infrastruktuur waar het wegverkeer toen nog niet aan kon tippen. Er was een hechte band die zich op allerlei manieren uitte. Een paar voorbeelden: Bij ons thuis sliepen collega's van mijn vader in onze kelder als er luchtalarm was. En vlak na de oorlog organiseerde de NS aansterk vakanties voor ondervoede kinderen. Er was een Stichting Socialen Bijstand aan Spoorwegpersoneel. En de NS beheerde een heel woningenpark voor haar Roosendaalse employees: de meeste van mijn familieleden bij het spoor hebben in een reeks huizen aan de Waterstraat en Spoorstraat gewoond, in huizen zoals het voorbeeld hiernaast afgebeeld. Een oorkonde die mijn vader kreeg bij zijn 25-jarig spoorweg jubileum bleef jaren in onze huiskamer hangen.

* * * * *

De afstamming van de Gendtse Stapels bij het spoor is hieronder schematisch weergegeven. In zwart de Stapels die bij 't spoor werkten. Aangetrouwde familienamen zijn niet opgenomen, wel de eerste Stapel waarmee zij verbonden waren. Opvallend is dat alleen bij de nakomelingen van Johan Hendrik beroepsmatige belangstelling voor de spoorwegen bestond.

Stapels bij 't spoor

Naam:

Geboren:
Getrouwd:

Overleden:
Beroep:

Naam:
Geboren:
Getrouwd:

Overleden:
Beroep:

Naam:
Geboren:
Getrouwd:
Overleden:
Beroep:

Naam:
Geboren:
Getrouwd:
Overleden:
Beroep:

Naam:
Geboren:
Getrouwd:
Beroep:

Naam:

Geboren:
Getrouwd:
Overleden:
Beroep:

Naam:

Geboren:
Getrouwd:
Overleden:
Beroep:

Genealogische gegevens

Johannes Stapel (II), zoon van Jan Willem Carel (I), David (II), Johan Hendrik en David (I)
27-nov-1869 Afferden, Bergen (L)
Johanna Alijda van Kesteren, ca 1895
Elisabetha Gepkens, 18-apr-1928 Arnhem
1-aug-1955 Amsterdam
pol.agent Den Haag, hoofd-/conducteur R'daal, A'dam

Johannes Bernardus Stapel, broer van Johan (boven)
13-mei-1876 Afferden, Bergen (L)
Elisabeth Maria Hintzen, 5-mei-1904 Zwollerkerspel
Petronella Tanna van der Laan, 29-mrt-1928 Vlissingen
19-mrt-1935, Roosendaal, akte 52
spoorwegmachinist

Hendrik Willem Stapel, zoon van Bernard (boven)
11-april-1905 Roosendaal
Dina Mastenbroek, 12-dec-1928 Rotterdam
27-jan-1990 Roosendaal
spoorwegmachinist

Willem Karel Stapel, zoon van Bernard (boven)
8-juli-1907 Roosendaal
Annie Swolfs, 2-mei-1934 Tilburg, akte 172
27-okt-1980 Bergen op Zoom
commies NS

Elisabeth Maria Stapel, dochter van Henk (boven)
16-jan-1930 Rotterdam
Wim Schütz, 18-sep-1956 Roosendaal
administratief medewerkster

Johannes Hendrik Stapel, zoon van Johan Hendrik Godfried, Johannes (I), Johan Hendrik en David (I)
ca. 1867 Zutphen
Johanna Everdina Blomhoff, 11-nov-1896 Zutphen 124
onbekend
ladingmeester

Hendrik Stapel (III), zoon van Christiaan Willem Frederik, Hendrik (I), Johan Hendrik, David (I)
13-okt-1887 Wisch
Johanna Boven, 26-jun-1919 Scheemda akte 30
onbekend
spoorbeambte
Er zijn geen mij bekende jongere Gendtse Stapels bij 't spoor. De aantrekkings kracht van de NS verdween als afgewerkte stoom.Google satellietfoto met adressen van Bernard Stapel
en andere markante spoorweg plekken in Roosendaal:

1. Vughtstraat, ouderlijk huis 1883 7. NS station
2. Badhuisstraat, idem ca 1900 8. seinhuis
3. Willemstraat 47 (nu 53) 1904 9. locomotievenloods
4. Emmastraat 56, na juli 1907 10. emplacement
5. Emmastraat 78, tot ca 1924 11. spoorlijn Antwerpen
6. Spoorstraat 114 en 152, na 1924 12. spoorlijn Breda
6. Spoorstraat 210, vanaf ca 1928 13. spoorlijn B.op Zoom
Bron: gezinskaarten Stapel. 14. spoorlijn Dordrecht.

satellietfoto Roosendaal

foto geboortehuis  foto huis Spoorstraat
Links: Willemstraat 47, een eeuw geleden het geboortehuis van
Henk en Willem (nu nummer 53 door tussenliggende nieuwbouw).
Rechts: Een authentiek huis aan de Spoorstraat, waarvan ook het grote raam ooit hoger, smaller en gedeeld zal zijn geweest, met een sierboog die zich nog vaag aftekent boven de gele band.

(home = www.cstapel.nl)