politiepet
Stapels bij de politie.

Aanwijzingen over het beroep van onze voorouders zijn wel eens vermeld in Kerke-boeken of de burgelijke stand etc. Zo weten we dat de Stapels hiernaast van Gendtse oorsprong in diverse beroepen bij de gemeentepolitie of de rijkspolitie werkten. David Stapel uit Faulenbenz, provincie Pommeren (D), een mogelijke neef van David Stapel (I), was overigens omstreeks 1800 behalve boer ook dorpsschout.
Jan Willem Carel Stapel en Johannes Stapel, twee zonen van David (II), werden na het vervullen van hun dienstplicht de eerste rijkspolitiemannen in de familie, met als formele titel: "Rijksveldwachter, opziener der jagt en visscherij". Hun carriere is goed te volgen in het Algemeen Politieblad, uitgegeven van 1852 tot 2005 door het Ministerie van Justitie. Het bevat onder andere de aanstelling, promotie, beloning en standplaats van Rijkspolitieambtenaren. Beide Stapels zijn er vaak in genoemd.

Waarschijnlijk droegen de twee in een van hun standplaatsen de hieronder afgebeelde veldwachtershoed met pluim. Deze en andere hoofddeksels die zij mogelijk droegen in de loop van hun dienstverband bij de politie zijn uit de collectie van Michel van Grinsven. Onze familie heeft zelf geen enkel tastbaaraand enken aan hun werkzame leven bewaard. De voor het publiek toegankelijke archieven en verzamelingen geven toch een gedetailleerd beeld van een deel van hun werkzame leven.
politiehoed. Bron: www.van-grinsven.nl
Interessant is dat al 140 jaar geleden een rijkspolitieman toestemming van zijn superieuren nodig had om een gratificatie van een dankbare burger of zelfs van de gemeenteraad aan te mogen nemen, zo beducht was men dat steekpenningen de beroepseer zouden kunnen compromitteren (niet zo gek natuurlijk met een wedde van nog geen gulden per dag). Achteraan, bij een soort "opsporing verzocht" staat overigens één Gendtse Stapel: ene koopman Jan Hendrik die nog op zijn vijftigste weerspannig was!
In het overzicht onderaan valt op dat van de Stapels alleen zonen van David (II) en hun nakomelingen belangstelling hadden voor het politievak: Jan Willem Carel (I), zijn broer Johannes (II), eventjes zijn zoon Johannes (III), kleinzoon Marinus Johannes, achterkleinzoon Adrianus Willem Karel en achterachterkleinzoon Rudy Putto. Verder nog vijf zonen van zijn broer David (III), te weten Gradus, Christinus, Jan Willem Carel (II), Antonius Hendrikus en David Bastiaan. De enige uitzondering was Christianus Jacobus Gelsing, derde zoon van Johanna Frederika Stapel, kleindochter van Frederik. Van de meesten ken ik alleen de gegevens hiernaast en dat zij in diverse steden bij de gemeentepolitie werkten.

Van 2 Stapel familieleden zijn er foto's
in politie uniform, beide van kort
voor de tweede wereldoorlog:
Jan Willem Carel Stapel (II)Marinus Stapel
Jan Willem Carel Stapel (II)
in Gendt Mijn oom Marinus Stapel in Hoorn.(home = www.cstapel.nl)
Naam:

Geboren:
Getrouwd:
Overleden:
Beroep:

Naam:

Geboren:
Getrouwd:

Overleden:
Beroep:

Naam:
Geboren:
Getrouwd:

Overleden:
Beroep:

Naam:

Geboren:
Getrouwd:
Overleden:
Beroep:


Naam:
Geboren:
Getrouwd:
Overleden:
Beroep:

Naam:
Geboren:
Getrouwd:
Overleden:
Beroep:

Naam:
Geboren:
Getrouwd:
Overleden:
Beroep:

Naam:
Geboren:
Getrouwd:

Overleden:
Beroep:

Naam:

Geboren:
Getrouwd:
Overleden:
Beroep:


Om privacy redenen staan hier van jongere generaties bij de
politie geen verdere details.

politie stamboom
Genealogische gegevens

Jan Willem Carel Stapel (I), zoon van David (II),
Johan Hendrik en David (I = stamvader).
12-jul-1830 Gendt (aan de Waal)
Elisabeth Ederveen, 7-mei-1859 Gendt, akte 10
4-nov-1920 Roosendaal NB
rijksveldwachter te Bergen L, Heijen, Steenbergen

Johannes Stapel (II), broer van Jan Willem Carel (I)
(Voor zijn oom Johannes (I): zie "bij de belasting").
12-mei-1832 Gendt
Elisabeth Sabel, 6-mei-1863 Den Haag, akte 245
Alida Maria Kaper, 23-mei-1867 Dordrecht, akte 99
12-dec-1918 Apeldoorn, akte 812
rijksveldwachter 2kl, brigadier-maj.-tit. Z&N-Holland

Johannes Stapel (III), zoon van Jan Willem Carel (I)
27-nov-1869 Afferden L
nicht Johanna Alijda van Kesteren, ca 1895
Elisabetha Gepkens, 18-apr-1928 Arnhem
ca 1-aug-1955 A'dam
1897 politieagent te Den Haag, 1900 conducteur NS

Gradus Stapel (II), zoon van David (III), David (II), etc.
Jan Willem Carel (I) was dus zijn oom
2-dec-1864 Gendt
Johanna van Wijk, 2-aug-1894 Nijmegen akte 147
onbekend
gemeenteveldwachter te Nijmegen. (Zijn oom
Gradus (I), jongste zoon v. David (II) was dragonder)

Christinus Stapel, broer van Gradus
3-jan-1868 Gendt
Hendrika Fröger, 30-apr-1898 Zutphen akte 39
onbekend
politieagent te Nijmegen

Jan Willem Carel Stapel (II), broer van Gradus
22-jun-1876 Gendt
Johanna Maria Colewij, 18-mei-1905 Rheden akte 49
14-dec-1965 Gendt
veldwachter te Gendt

Antonius Hendrikus Stapel, broer van Gradus
ca-1879 Gendt
Martha van den Brink, 19-mei-1904 Ermelo akte 15
onbekend
politieagent

David Bastiaan Stapel, broer van Gradus
14-mrt-1881 Gendt
Angenita Hendrika van Leuven, 20-okt-1909
Gendt akte 17
Ede?
jachtopziener

Marinus Johannes Stapel, zoon van Johannes Bernardus, Jan Willem Carel (I), David (II), etc.
4-jun-1906 Roosendaal
Catharina Helena Putto, ca 1935 A'dam
18-mrt-1980 Hoorn
politieagent te Hoorn