helm rijksveldwachter 1880. Bron: www.van-grinsven.nl
ALGEMEEN POLITIEBLAD

Door het CBG gedigitaliseerde jaargangen 1852-1891 met informatie over:
- aanstelling, promotie, beloning, standplaatsen van rijkspolitie ambtenaren;
- signalementen, bijvoorbeeld van verdachten, veroordeelden, gedeserteerden, vermisten;
- informatie over gedupeerden van misdrijven en uitgezette of toegelaten vreemdelingen.

Op deze bladzijde staan de vermeldingen van Jan Willem Carel en zijn broer Johannes Stapel,
plus enkele vermeldingen van andere Stapels uit die periode.

Noot: Een gepasporteerd militair was met (groot) verlof en had dus een paspoort (was vrij) om ander werk te zoeken. (home = www.cstapel.nl)
Jan Willem Carel Stapel

Stapel Jan Willem CarelStapel Jan Willem KarelStapel J.W.C.

Stapel J. W. C.


Stapel J.W.C.
Stapel J. W. C.
Stapel J. W. C.
Stapel J. W. C.
Stapel Jan Willem Carel

Stapel Jan Willem Carel

Stapel J. W. C.Johannes Stapel

Stapel JohannesStapel Johannes


Stapel Johannes

Stapel J.

Stapel Johannes

Stapel J.
Stapel Johannes

Stapel Johannes
Stapel Johannes

Stapel Johannes

Stapel Johannes
Stapel Johannes

Stapel J.
Stapel J.
Stapel J.

Stapel J.

Stapel J.
Signalement

Stapel Jan Hendrik (broer?)

Gedupeerde

Stapel C.
(een West-Friesche Stapel?)
jaar

185918601862

1864


1865
1867
1871
1871
1877

1879

1882jaar

18631863


1864

1872

1866

1867
1870

1870
1870

1874

1874
1876

1881
1881
1885

1891

1891
jaar

1874

jaar

1887
Blz.

075810500702

0543


0198
0375
0144
0467
0950

0358

0091Blz.

01430712


0635

0226

0661

0144
0531

0562
0968

0158

0174
1002

0501
0502
0872

0158

0315
Blz.

1088

Blz.

1899
Inhoud van het bericht

Beschikking N.348 Ministerie van Justitie: ... 6. Zijn benoemd: ... c. tot rijks-veldwachters (opzieners der jagt en visscherij) der 3de klasse, op eene jaarwedde van f 300: ...; Jan Willem Carel Stapel, gepasporteerd kanonnier 1) van het 2de regiment vesting-artillerie, laatstelijk arbeider, wonende te Gent, (standplaats Afferden, gemeente Bergen); ..;
De Officier van Justitie te Roermond berigt, dat door den Procureur Generaal, fungerend directeur van politie in Limburg, magtiging is verleend aan den te Afferden gestationeerden rijksveldwachter (opziener der jagt en visscherij) J.W.C. Stapel tot het aannemen eener gratificatie van f 10, hem door den graaf van Hoensbroek toegekend..
(Voor de complete tekst zie de inleiding bij 1860, pagina 1050); f 15 gratificatie, graaf F.E. van en tot Hoensbroeck, voor activiteit in dienst.
Idem 1860; f 15 gratificatie, gemeenteraad van Bergen, f 5 gratificatie, den heer M. de Jonge Melly te Afferden, wegens buitengewonen dienstijver en groote waakzaamheid in het opsporen van daders van diefstallen betoond.
Idem 1860; f 20 gratificatie, graaf van Hoensbroek, grondeigenaar te Bleijenbeek.
Idem 1860; f 25 gratificatie, graaf van Hoensbroek, te Bleijenbeek.
Idem 1860; f 25 gratificatie, graaf van Hoensbroek, f 10 gratificatie, den heer F.H. Essen te Gennep.
Idem 1860; f 10 gratificatie, gemeenteraad van Bergen.
Idem 1879; de rijksveldwachter 3de klasse, opziener der jagt en visscherij,
Jan Willem Carel Stapel, van Afferden (gemeente Bergen) naar Heijen (idem).
Beschikking N.3062 Veranderingen in het personeel der Rijksveldwacht: ... 4. Verplaatst met 7 april a.s.: de rijksveldwachters der 3de klasse (jagtopzieners): ...Jan Willem Carel Stapel, van Heijen naar Steenbergen.
... van Dijk, gemeente- en onbezoldigd rijksveldwachter te (...)erwijk, (standplaats Steenbergen); in de plaats van J. W. C. Stapel, ontslagen; ...


Inhoud van het bericht

Beschikking N.750. Bij beschikking van den Minister van Justitie hebben de volgende veranderingen bij het personeel der rijksveldwacht plaatsgehad, als: 1. ... 2. Zijn benoemd a. ... b. tot rijksveldwachters (opzieners der jagt en visscherij) der 3de klasse, op een jaarwedde van f 350: ...; Johannes Stapel, gepasporteerd korporaal 1) van het 3de regiment dragonders, wonende onder Wassenaar, (standplaats Rijswijk);
Beschikking N.815 (Voor de complete tekst zie de inleiding bij 1863, pagina 143); ... Alg.P.blad 25 Sept. 3. Zijn benoemd: a. Tot rijksveldwachter der 3de klasse op eene jaarwedde van f375: ...; Johannes Stapel, vroeger rijksveldwachter (opziener der jagt en visscherij) te Rijswijk, (standplaats Dordrecht); ...
Beschikking N.896 (idem 1863); 3. Zijn verplaatst ... De Rijksveldwachters 3de klasse: ...; Johannes Stapel, van Dordrecht naar 's Gravendeel.
toestemming voor het aannemen van f 10 gratificatie van de Raad van 's Gravendeel voor handhaven Politieverordening.
Beschikking N.1223 (idem 1863); 1. ... 2. Verplaatsing van de rijksveldwachters der 3de klasse: ...; Johannes Stapel, van 's Gravendeel naar Numansdorp; ...
f 5 gratificatie van B&W Numansdorp wegens goede surveillance.
Beschikking N.1979 (idem 1863); 1. Zijn verplaatst, met 25 Julij jl. naar de provincie Noordbrabant: a. ... b. De rijksveldwachters der 3de klasse: ...; Johannes Stapel, gestationeerd te Numansdorp.
idem; naar Woudrichem.
Beschikking N.2029 (idem 1863); Zijn verplaatst, met 7 December a.s. de rijksveldwachters der 3de klasse: ...; Johannes Stapel, van Woudrichem naar Numansdorp.
4. Zijn verplaatst met 7 Maart a.s.: b. De rijksveldwachter der 3de klasse Johannes Stapel, van Numansdorp naar Pernis.
Beschikking N.2445 (idem 1863); 2. Johannes Stapel, Pernis wordt Edam.
Beschikking N.2761 (idem 1863); ... 3. Is toegekend de rang van Alg.Pol.blad 15 Sept. brigadier-titulair aan de rijksveldwachters der 3de klasse: ...; Johannes Stapel, gestationeerd te Edam; ...
Beschikking N.3267: bevorderd tot rijksveldwachter 2de klasse (brigadier), Edam.
Verplaatst met 15 April naar Haarlem.
Beschikking N.3716: ... 3e. toegekend de rang van brigadier-majoor-titulair aan den rijksveldwachter der 2de klasse (brigadier) J. Stapel, te Haarlem; ....
Verplaatst met 7 maart a.s.: de rijksveldwachters der 2e klasse (brigadier-majoor-titulair): J.Stapel van Haarlem naar Purmerend; ....
Ingetrokken de verplaatsing van den rijksveldwachter der 2e klasse (brigadier-majoor-titulair) J.Stapel van Haarlem naar Purmerend. Op verzoek eervol ontslagen: met ingang van 3 dezer de rijksveldwachter der 2e klasse (brigadier-majoor-titulair) J.Stapel voornoemd, te Haarlem.


Inhoud van het bericht

Verordening 1478: (Jansen, Bernard Ambt Doetinchem) en Stapel, Jan Hendrik, oud 50 jaren, koopman, geboren en laatst wonende te Gent, zijn bij arrest van het provinciaal geregtshof in Gelderland van 3 December jl. weerspannig aan de wet verklaard. De procureur generaal bij voornoemd hof verzoekt opsporing, aanhouding, opzending en berigt. (Hun broertje Jan Hendrik was 30 in 1874; "oud 50 jaren" kan een lees- of schrijffout zijn.)


Inhoud van het bericht

In den nacht van 16 op 17 Sept. jl. uit een afgesloten weiland, genaamd "de Krul of de Poel", onder de gemeente Medemblik, ten nadele van den landman C. Stapel, te Opperdoes: (ontvreemd) 4 lammeren (weeren of lijsten), gemerkt met een hakje uit den voorkant van het linkeroor, een stip zwart-blauw-achtige verf midden op den rug en een dito stip aan den linker-achterbout. [385.] (Cornelis Stapel, "Stapel is de Naam" blz. 136?)

(home = www.cstapel.nl)