achtergrond penning

NEN legpenning voor Carel Stapel

- Normalisatiebrandstof bij grondlegger van het verdrag van Wenen is op -

Op 12 mei heeft de directeur van NEN, Jan Wesseldijk, tijdens de vergadering van de normcommissie 310 028 de NEN-oorkonde overhandigd aan Carel Stapel. Dit is een zeldzame gebeurtenis binnen NEN, maar met de pensionering van dhr. Stapel was dit een goede gelegenheid om iemand te bedanken die niet enkel het beleid van NEN, maar ook dat van CEN en ISO danig heeft beïnvloed.

De heer Stapel heeft gedurende 30 jaar een uitzonderlijke staat van dienst in de normalisatie van aardolieproducten opgebouwd. Hij was sinds 1983 een internationale expert in ISO en CEN en opereerde vanaf 1987 als voorzitter van CEN/TC 19 "Petroleum products, lubricants and related products". In al die functies heeft de heer Stapel zich hard gemaakt voor normalisatie als basis voor (Europese) regelgeving. Hij stond aan de basis van CEN normen die hand in hand gingen met EU beleid; hetgeen werd ondersteund doordat CEN/TC 19 één van de eerste EU Mandaten voor normalisatie gekoppeld aan regelgeving kreeg. De Brandstoffen Richtlijn van destijds vormde de afronding van een decennium durende belangenstrijd tussen de auto- en de olie-industrie. Daarmee is ook de trend gezet voor vier latere Europese richtlijnen en vijf andere Mandaten op het gebied van (bio)brandstoffen.

Carel Stapel heeft zich in de aanloop naar zijn eerste CEN/TC 19 vergadering in 1989 ook hard gemaakt voor een 'Code of conduct' voor de samenwerking met ISO/TC 28. Dit om de toenmalige wens van de experts om dubbel werk om lichte afwijkingen in normen te voorkomen. Hoewel de eerste reacties op deze code vanuit de CEN-burelen negatief waren, werd wel eind 1990 het zogenaamde Vienna Agreement tussen ISO en CEN vastgelegd. De laatste jaren was CEN/TC 19 onder de heer Stapel druk bezig met uitbreiding van deze samenwerking naar ASTM.

Hoewel zijn grootste verdienste lag in het overbruggen van internationale tegenstellingen, heeft Carel Stapel mede NEN op de kaart gezet als een kenniscentrum voor normalisatie van brandstoffen en alternatieve energiedragers. Door zijn inbreng van kennis en contacten heeft hij aan de wieg gestaan van de vorming van een zelfstandig cluster NEN-Energiewinning. Daardoor hebben de activiteiten van NEN en de normcommissie ook bij de (inter)nationale regelgevers aanzien verworven.

Wij wensen Carel veel geluk en gezondheid toe in zijn normenloze verder bestaan.

ENERGIE - juni 2005

Voor meer informatie over normalisatie zie: nen.nl (home = www.cstapel.nl)