TRANSCRIPTIE
209
Int Schip De Princes van OrangeAnno 1783/4 voor (de Kamer van) Amsterdam.
Jan Hendrik Stapel
van Amsterdam hooploper Nota heeft 3/10 Premie genoten f 30.--.--
Niet vermaakt

1783 24 Junijaan d'Edele Compagnie 2m gagie op handƒ  14: -- --1784 11 Maart Per d'E'Comp. ƒ85:17:5 over 12m 8d gagie ā ƒ7 per mmd van den
Schuld aan zijn moeder M greet Beek "150: -- --4 maart 1783 dat aan boord is gekomen tot heeden
1 scheeps kist(Margreet Böge) "    3: 5:--Dat ter rheede Batavia de Boeken sluiten en
continueertƒ  85:17:  5
ƒ167: 5:--over te quaat (negatief saldo)"  81:  7:11
3/10 Premieƒ167:  5: --

1785 dec.ƒ 69.-- betaalt aan d'O.I.C op de schuld over 't boek E. folio 190ƒ  69. -- --1785 28 Maart over 10m 2d op Hoolwerf folio 55 te goet ƒ 47.8.6 credit
1787 jan.ƒ 34.--folio 209"  34. -- --credit ƒ150. -- per d'ingediende ƒ150. -- --
Debet ƒ 30. -- hem op d'uijt reijze verstrekt"  30. -- --1787 28 Jan. ƒ 34.11.10 rest van 22 maanden op Hoolwerffo7 "  34.11.10
1787 30 Oct ƒ162.12.15 aan hem zelve betaalt; 't oirconde getekent"162.12.1518 Oct. ƒ158. 1. 8     "     "     8m 20d op 't Duijfje tot zijn arrivement,
2571 No102 dit is 't   X   merk van Jan Hendrik daaronder ƒ100 voor 't douceur 51m extrafo45"158.  1.  5
1788 maart ƒ47 bet.aan d'OIC. in voldoening vandeschuld per boek E. fo218"  47. -- --J.A. ƒ342.12.15
2578 No261 ƒ342.12.15(1 gulden = 20 stuivers; 1 stuiver = 16 penningen)

(home = www.cstapel.nl)