TRANSCRIPTIE

Trouwboek der Nederduits Hervormde Gemeente Gendt en Erlecom 1772-1810 blad 32, RBS 770.

1790.den 6 november wierden alhier in wettigen ondertrouw opgenoomen
Johan Hendrik Stapel, jongeman, geb. en woonende onder Gent
met
Johanna Cornelia Ederveen, jongedame geb. te Gent en gewoonende hebbende onder Bemmel
die naer het ontvangen van het attest van Bemmel dat hunne 3 Sondaegs Proclamatie ook aldaer onver-
hindert ontvangen hebben, alhier op den 29 November wettig getrouwd zijn.

(Genealogie David Stapel, Historische Kring Gente: "Hendrik: Gewettigd, overleden voor 28-aug-1801") (home = www.cstapel.nl)