Het verhaal van de Gelderse Stapels.(home = www.cstapel.nl)

Onze familie stamt af van Johan Hendrik Stapel uit Gendt. Het is practisch zeker dat hij dezelfde is als de Johann Henrich geboren 1758 te Eickel bij Gelsenkirchen (D), zoon van David Stapel uit Pommeren en Anna Margaretha Böger. Hun voorgeschiedenis in het Pruisische Pommeren wordt onderzocht onder "Gelderse Stapels" in "vanuit Pommeren". Het lijkt er op dat vroege Stapels uit de Lage Landen of de Duitse Laagvlakte als kolonisten naar Pommeren en verder naar Oost Europa trokken om rond de Oostzee de landbouw te helpen ontwikkelen.
Zoals gedetailleerd in "vestiging in Gendt" vinden we hen en hun jongere kinderen vanaf 1760 in Gendtse (G) doopboeken, waarin zij aanvankelijk ook wel Stabel heetten. David zou als scheepstimmerman naar Gendt zijn getrokken om werk te vinden in een van de scheepswerfjes die daar toen waren. De Stapels voelden zich thuis in Gendt en hadden door de nabije Rijn letterlijk en figuurlijk een brede horizon. Heel wat Stapels vonden een bruid of bruidegom elders in Nederland of Pruisen. De meesten werkten op de boerderij, in de steenfabriek of op de Rijn, maar de tak van Johannes (geb.1796) in de Graafschap (Achterhoek) was meer administratief. Davids zoon Johan Hendrik zeilde met de VOC naar toenmalig Nederlands Indië en onderhield zelfs even met een eigen dijkwerkersbedrijf de dijk langs het Pannerdens Kanaal, volgens zijn smeekbede aan de dijkgraaf. Ik tel in totaal 13 politiemannen, bijna 2% van mijn werkblad met de Stapel stamboom. In het menu gaat "hun beroepen" verder in op werk waarvoor Gelderse Stapels een voorkeur leken te hebben. Tot en met de vorige eeuw hebben een kleine 500 Gelderse Stapels gewoond binnen 25 km rondom Gendt.

Ook hebben Gelderse Stapels vanaf 1825 een bloeiende tak gevormd in Den Haag, toen Willem, eerstgeborene van David's derde zoon Frederik, daar trouwde. Vier van de twaalf kinderen van zijn neef David (II) volgden een halve eeuw later: Johannes, Bernardus*, Johanna Cornelia* en Elisabeth (* na huwelijken in de Hoornse familie Bierenbroodspot). Begin twintigste eeuw hadden meer dan honderd nakomelingen van de vijf Gelderse Stapels in Den Haag gewoond of woonden er nog steeds.Familie overlevering en documenten, gegevens uit 26 archieven en veel internet bronnen zijn verwerkt in de stamboom op deze website. Om privacy redenen zijn verre jonge verwanten schaars in deze en veel andere stambomen. Binnen deze beperking telde in 2008 onze stamboom 18 nog levende mannelijke Stapels die de naam verder zouden kunnen dragen, waarvan 6 ouder dan 60 jaar. Zo'n 29 overleden mannelijke Stapels hadden mogelijk nog niet gevonden mannelijke nakomelingen. Overigens kunnen kinderen tegenwoordig ook hun moeder's naam aannemen.

Stapels die in het nieuws zijn of zijn geweest staan in het menu vermeld onder bekende Stapels, inclusief de regionale familie waartoe zij behoren.