Afscheid van de Raad van Afgevaardigden van Gilde Nederland (home = www.cstapel.nl)

Op 11 december 2014 zat ik mijn laatste vergadering voor van de Raad van Afgevaardigden van Gilde Nederland; dit keer niet in de Christiaan Krammlaan te Utrecht, maar bij Gilde Den Haag op de Riviervismarkt. Na vijf jaar vond ik het tijd voor een wisseling van de wacht, als reflectie op wijzigingen in het bestuur van Gilde Nederland en het veranderende vrijwilligerwerk. Die vragen om een frisse blik gericht op de toekomst van gilden in Nederland, inhakend op schuivende thema's als vrijwilligerswerk op projectbasis, flitscommunicatie met nieuwe media, overheden die eerder neigen tot aftappen dan subsidieren van vrijwilligerswerk, met brede cloudachtige fondsenwerving als alternatief, en een roep om wervende publiciteit. Aan het einde van de vergadering benoemde de Raad van Afgevaardigden Henk de Kort tot de nieuwe voorzitter van Gilde Nederland en Martin Brand tot haar eigen nieuwe voorzitter.
Toen vroeg Wim van Oosten, scheidend voorzitter van Gilde Nederland, mij op te staan. Ik verwachtte een ferme handdruk en een leuk flesje wijn, maar ik moest mijn colbert aantrekken, waarna Wim me met grote vriendelijke woorden zoals op de oorkonde hieronder bedankte en mij de Gouden Gildenspeld opspeldde, de hoogste onderscheiding die Gilde Nederland kent. Tot mijn verrassing keek het uiltje mij met twinkelende ogen aan en zag ik later onder de microscoop dat er gefacetteerde Swarovski steentjes in waren geplaatst. Heel bijzonder!

Zo een compliment laat me niet onberoerd en bevestigt tegelijk de statuur van de Raad van Afgevaardigden als representant van de 65 aangesloten gilden met hun 8000 vrijwilligers. Met dank aan de regionale afgevaardigden die mijn samenvattingen en conclusies van de beraadslagingen constructief gebruikten bij de behandeling van in totaal elf agenda's met belangwekkende en inspirerende, soms taaie of ook brisante onderwerpen.
Ik wens de Raad met haar nieuwe leiding de wijsheid die onze toekomst nodig heeft.

Op de website van Gilde Nederland geeft het Laatste Nieuws meer details over deze bijzondere bijeenkomst in Den Haag.