BRIEFWISSELING PASTOR BERGIN - PAUL EMIL ERICH STAPEL

Pastor Bergin had toegang tot de boeken van Faulenbenz en aangrenzende parochies. Van 1933 tot 1935 doneerde Paul Emil Erich Stapel (1874-1958) zijn kerk gul voor zijn stamboom onderzoek, bedoeld voor de vereiste arierverklaring maar later ook met een bredere kijk. Hier volgt het begin van een brief met informatie over de vroegste Stapels in Pommeren, die ook voor de geschiedenis van de Gelderse Stapels van belang is. De brief begint met een algemene verzuchting van de pastor over de tijd die hij kwijt is aan jan en allemans ariërverklaringen. Het voor Gelderse Stapels belangrijke deel van de brief beschrijft de bevindingen van de dominee inclusief onzekerheden en is voorzien van een transcriptie en een Nederlandse vertaling (zie onderaan de pagina).TRANSCRIPTIE:
Pagenkopf, 17. 4. 1934
P.(Pfarramt) Freienwalde Pommeren Land
Sehr geehrter Herr Direktor,
entschuldigen Sie gütigste wenn ich Ihren Brief vom 9. Jan. bisher nicht beantwortet und Ihre Angelegenheit nicht früher zum Abschluß gebracht habe. Ich hatte keine Zeit dazu.[Dan volgt een halve pagina over zijn werkbelasting door arierverklaringen]
Die Angabe des Geb. datums von 4a ([Michael] 1749) ist ein Rückschluß aus dem Sterberegister wo der Lebensalter der verstorbenen angegeben war. Mich. St. ist nicht in F. geboren. Der Name [Stapel] taucht erstmalig 1751 auf und zwar im Taufregister. Dem Bauern David Stapel und seiner Ehefrau Dorothea Sophie Blode wird ein Sohn David geboren, 2 Jahre später ein Sohn Daniel. Sehr wahrscheinlich ist auch Michael ein Sohn dieser Eltern, in denen wir also die zunächst nachweisbaren Stammeltern Ihren Familie zu erblisten hätten. Dafür spricht auch die Namengebung: Michael, David, Daniel, lauter biblischen Namen. Michael ist danach kurz bevor der Vater sich in Eichenwalde anhüssig machte geboren, unbekannt, in welchem Ort. Vielleicht in Alt-Damerow, Kreis Saatzig. Nachforschungen dort werden allerdings zwecklos sein, denn soviel ich weiß sind dort bei einem Brande des Pfarrhauses leider auch die Kirchenbücher verloren gegangen. Die Annahme der David St. als Ahnherrn ist allerdings ein Haggothahn, aber sie hat eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 90%. Die Familie St. ist - das ist mir freilich eine Tatsache - seit 2 Jahrhunderten in F. anhüssig. Das will allerhand bedeuten, aber es gibt noch 2 andere Familien im Ort, die noch erheblich länger nachweisbar sind (Rabenhorst und Schulz). Der von mir angenommene Ahnherr David St. ist 1772 verstorben und nach der Angabe des Alters im Sterberegister im Jahre 1705 geboren. Das Sterberegister enthält im Jahre 1805 die Eintragung : "Die Witwe Stapel 88 J. alt....

* * * * * * * * * *

VERTALING:
Pagenkopf, 17. 4. 1934
P.(Pastorie) Freienwalde Pommeren Land
Zeer geachte Heer Direkteur,
wees zo goed te verontschuldigen dat ik uw brief van 9. Jan. nog niet beantwoord en uw aangelegenheid niet eerder afgerond heb. Ik had er geen tijd voor.
[Dan volgt een halve pagina over zijn werkbelasting door arierverklaringen]
De geb. datum van 4a ([Michael] 1749) is teruggerekend uit het doodboek waar de leeftijd van de overledene was aangegeven. Mich. St. is niet in F. geboren. De naam Stapel duikt voor het eerst op in 1751 en wel in het doopboek. Boer David Stapel en zijn echtgenote Dorothea Sophie Blode wordt een zoon David geboren, 2 jaar later een zoon Daniel. Zeer waarschijnlijk is ook Michael een zoon van deze ouders, waarmee we alle aantoonbare vroegste stamouders van uw familie in de stamreeks zouden hebben. Dat komt ook tot uiting in de naamgeving: Michael, David, Daniel, louter bijbelse namen. Michael is dan kort voor de vader zich in Eichenwalde vestigde geboren, onbekend in welke plaats. Misschien in Alt Damerow, Kring Saatzig. Onderzoekingen aldaar zullen hoe dan ook zinloos zijn, want zover ik weet zijn daar bij een pastoriebrand helaas ook de kerkeboeken verloren gegaan. De aanname van David St. als stamvader mag misschien vreemd lijken, maar heeft wel een waarschijnlijkheid van meer dan 90%. De familie St. is - dat staat voor mij vrijwel vast - sedert 2 eeuwen in Faulenbenz gevestigd. Dat kan van alles betekenen, maar er zijn ook 2 andere families in die plaats, die er nog aanmerkelijk langer waren (Rabenhorst en Schulz). De door mij veronderstelde stamvader David St. is in 1772 gestorven en volgens zijn leeftijdsopgave in het doodboek in het jaar 1705 geboren. Het doodboek bevat in het jaar 1805 de vermelding: "De weduwe Stapel 88 j. oud ...


(home = www.cstapel.nl)