BREDA EN OMGEVING. Rond 1900 lag Breda inclusief excercitie terreinen nog helemaal binnen de singels, behalve richting NS-station. Daarbuiten lagen de uitgestrekte landerijen van de omliggende dorpen: In het noorden Terheijden en verder met de klok mee Teteringen, Dorst, Ulvenhout, het Ginneken, Princenhage en Prinsenbeek, afgewisseld met in het N.O. de Vrachelse Heide en de boswachterij van Dorst, Z.O. de Ulvenhoutse t/m Chaamse bossen, in het zuiden het Mastbos en in het westen het Liesbos.
In die tijd begon de aanleg van de Baronielaan, een van de eerste moderne projectontwikkelingen in Nederland. Op de grond van de toenmalige gemeenten Teteringen, Ginneken en Princenhage en naar het voorbeeld van Brusselse Boulevards legde een consortium van zakenlieden een brede laan van Breda naar het Mastbos. De kuuroorden en hotels daar adverteerden met de zuivere boslucht en werden door de nog aan te leggen paardentram beter bereikbaar. De bouw begon op de hoge zandgronden in het noorden bij de Wilhelminastraat en in het zuiden bij het Mastbos. Gaandeweg werd de laan volgebouwd, uiteindelijk tot aan de kleiïge oevers van de Mark bij de Graaf Engelbertlaan.

Klik Breda voor een satellietfoto met ingetekende infrastructuur.Klik herfst voor foto's van Mastbos en Markdal, november 2014.

satellietfotoseizoensfoto
Google Earth beeld van het zuidelijkste stukje Baronielaan, Een zonnige dag en paddesnoeren tonen de lente zelfs in een ven!
bebouwd tussen 1900 en 1905, bij het Mastbos.Strijbeekse Heide, 22 maart 2015.

(home = www.cstapel.nl)