Bekende Nederlandse Stapels uit het verleden of in het nieuws, chronologisch.

Als Stapels en mensen in hun omgeving zich afvragen of die bekende Stapel verre familie zou zijn, vinden zij wellicht een antwoord in onderstaande profielen van bekende Stapels. Vier zijn van Gelderse afkomst zoals aangegeven in hun "patrilineaire stamreeks", zes zijn van West-Friesche afkomst en drie van kleinere families. Een overzicht van de Stapel families in Nederland is te vinden onder "over alle Stapels" in "Nederlandse families".
Ontbreken hier misschien Stapels? email of twitter dan hun gegevens 1).


1) In de catalogus van het Centraal Bureau voor Genealogy levert het zoekwoord "Stapel" interessante treffers op in de biografische index "van personen die een
vooraanstaande rol in het maatschappelijke leven hebben gespeeld". Stapels van meer dan plaatselijke betekenis zijn hieronder vermeld, voorzover informatie vrij
toegankelijk is. Joannes Bodæus is in de CBG index opgenomen met het voorvoegsel "de"; in de literatuur komt hij voor zonder of met voorvoegsels ŗ, de of van.


JOANNES BODÆUS (ŗ) STAPEL (Amsterdam *1602 †1636), opgenomen in het Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek, studeerde al in 1610 botanie en klassieke talen te Leiden. Hij promoveerde er in 1625 bij Vorstius en vestigde zich als geneesheer en kruidkundige te Amsterdam. Hij besprak Aristoteles' opvolger Theophrastus, vader van de plantkunde, hem aanvullend in een rijk geÔllustreerde botanische historie van bijna 1200 paginas, postuum uitgegeven door zijn vader in 1644. Linnæus eerde Bodæus in 1737 door het plantengeslacht Stapelia naar hem te vernoemen (Encyclopædia Londinensis, 1828). Hij had 2 broers Jasper en Gijsbert Egbertszoon Stapel, maar gegevens die hen kunnen verbinden met andere Stapels ontbreken.

CLAES STAPEL (Hoorn †1685) is door Jan L. Walch beschreven in zijn "Nieuw handboek der Nederlandsche letterkundige geschiedenis, 1943". Remonstrant collegiant, notaris, regent van het Claes Stapel's vrouwenhofje, als dichter stelde hij een liedbundel samen "Lusthof der zielen, beplant met verscheide soorten van geestelijke gezangen", met twaalf liederen van hemzelf en andere van auteurs van allerlei naam, gezindheid of volk, als ze maar rechte Christenen waren. Een hoogstaand initiatief in een tijd van zo veel elkaar verketterende sekten. Zie verder bij het Westfries Genootschap. Claes' vader kwam uit Friesland en is niet verbonden met de West-Friese of een van de andere grote regionale Stapel families.

PIETER STAPEL (Schellinkhout *1871 †1937 Oegstgeest) was politie-vrijwilliger in Alkmaar, werd via zelfstudie inspecteur en was commissaris te Hellevoetsluis, Hoorn en Leiden. Toen menig veldwachter nog geen PV kon schrijven richtte hij een agentenschool op en publiceerde met collega J. de Koning in 1906 het "Leerboek voor de Politie", waarvan zij tot in 1935 zelf de redactie bleven voeren. Het bestaat nu nog als Stapel & De Koning. Met praktische wenken, wet- en regelgeving, procedures, checklists en draaiboeken onderbouwt het nu gedigitaliseerde handboek de professionaliteit van onze politie en is ook voor advocaten, rechters en journalisten verplichte lectuur. Pieter is West-Fries en vermeld op blz.127 van "Stapel is de naam" (2008).

FREDERIK WILLEM STAPEL (Den Haag *1879 †1957), onderwijzer in Den Haag, studeerde letteren in Leiden, werd leraar, HBS-directeur, politicus en locoburgemeester in Ned.-IndiŽ. Hij bestudeerde er de tijd vůůr en tijdens de VOC en beschreef als geen ander de Nederlandse aanwezigheid in de "gordel van smaragd". Gepensioneerd bleef hij universitair docent te Amsterdam en Leiden, waar hij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde leidde. F.W. Stapel was ontgoocheld door de dekolonisatie. Hij stamt als Gelderse Stapel in vijfde generatie af van David Stapel (Pommeren *±1730) via diens derde zoon Frederik (Hulhuizen *1763), kleinzoon Willem Frederik (Doornenburg *1798) en achterkleinzoon Willem Frederik (Den Haag *1829).

HERMAN BERNARD STAPEL (Batavia *1881 †1945) diende na een KMA opleiding op diverse posten in het Ned.-Indische leger op Java, Atjeh en op Flores, waar hij ook gezaghebber was. Na een herorientatie in Nederland leidde hij stoomtram maatschappijen, o.a. te Semarang. Hij was voorzitter van de Vereniging van Spoor- en Tramwegen en van het bestuur van de Semarangse Technische School. Ook was hij bestuurder in de Ned.-Indische Ondernemersbond en van de Prov. Raad Midden-Java. Herman Bernard Stapel is geregistreerd als burger oorlogsslachtoffer door de Oorlogsgravenstichting. Zijn grootvader was afkomstig uit Ostbevern bij MŁnster (D) en vestigde zich omstreeks 1830 in Delfshaven. Zie ook Persoonlijkheden deel 5 van 6, blz.1403.

FRITS STAPEL (Den Haag *1910 †1987) woonde en werkte zijn hele leven in Den Haag. Na een studie aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten werkte hij als tekenleraar, maakte affiches, schilderde portretten en ontwikkelde zich tot beeldhouwer. Hij was lid van de Haagse Kunstkring en van het Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio. Zijn beelden zijn vaak in brons gegoten, zoals het portret van "Jan Tinbergen", vrouwelijke naakten en kinderen, waaronder de "handballer", "Brammetje" in Bloemendaal en het "meisje" in Den Haag. In 1974 werd hij onderscheiden met de Jacob Hartogprijs. Frederik is een Gelderse Stapel en stamt in 6e generatie af van David Stapel, via diens zoon Jan Hendrik (Gelsenkirchen *1758) en 2e kleinzoon David (Gendt *1793).

HARRY STAPEL (Sijbekarspel *1911 †2008 Alkmaar) begon als bouwkundig ingenieur bij Shell maar had ook al vroeg interesse in sport, cultuur en politiek. Aanvankelijk zelf handballer was hij vanaf 1945 25 jaar voorzitter Nederlandse Culturele Sportbond NCS. In dat kader was hij Raadslid voor Jeugdvorming Min.OKW, NOS programmaraadslid als vz. van de Sectie Sport, bestuurslid en mede-oprichter van de Nederlandse Sport Federatie NSF en van het Nationaal Sportcentrum Papendal. Daarnaast was hij PvdA lid, wethouder in Bloemendaal en inspecteur Shell Pensioenfonds. Zijn naam is sinds 1994 verbonden aan de jaarlijkse "Harry Stapel" prijs" van de NCS. De West-Friesche genealogie "Stapel is de naam" vermeldt Hendrik (Harry) op blz. 224/225.

GERRIT CORNELIS STAPEL (Alkmaar *1912 †1945 Zaandam) was drukker in Enkhuizen en Amsterdam. Tijdens de tweede wereldoorlog maakte hij zeer veel drukwerk voor het verzet, naast de illegale bladen Vrij Nederland en Trouw. Begin 1945 werd de drukkerij verraden en is hij met negen anderen gefusilleerd in Zaandam, als represaille voor een aanslag aldaar door de knokploeg van Hannie Schaft. Tegelijk met haar is hij op 27 november 1945 in tegenwoordigheid van koningin Wilhelmina, prinses Juliana en prins Bernard herbegraven op de Eerebegraafplaats Bloemendaal. Zijn vrouw Annie koos als grafschrift: "Wat God doet, dat is welgedaan. Zijn naam is wijs en heilig". Het boek over West-Friesche Stapels "Stapel is de naam" gedenkt Gerrit op de bladzijden 214-219.

GERRIT STAPEL (Amsterdam *1921 †2013 Eindhoven) vond zichzelf acteur maar werd een legende als tekenaar van historische stripboeken als Ocke Ockinga, Ivanhoe en Huon de Neveling. Hij begon met tekenfilms in Den Haag en tekende na de oorlog eerst politieke prenten voor het Parool en Het Vrije Volk in Amsterdam, later beeldverhalen voor (dag)bladen in het hele land, waaronder Donald Duck. Ook illustreerde hij kinderboeken als Arendsoog en werkte 25 jaar freelance voor de Studios van zijn mentor Maarten Toonder. Zijn werk ademt een opvallende vrijheid in vorm en maat. Gerrit Stapel ontving in 2003 de "Bulletje en Bonnestaak Schaal" van Het Stripschap. De in 2008 gepubliceerde West-Friesche genealogie "Stapel is de naam" vermeldt hem op blz. 211.

DICK STAPEL (Den Haag *1942) schildert portretten, stillevens en landschappen. Hij vermeldt op dickstapel.nl zijn ateliers in Den Haag en in Acquoy aan de Linge. Zijn werk is regelmatig te zien in galeriŽn, zoals in Breda, Den Haag, Leerdam en laatst in Utrecht. Zijn portretten, levensgroot en vaak ten voeten uit, van leden van de koninklijke familie en andere nederlanders van velerlei faam worden geroemd. Dick Stapel won de Prix de Portrait Paul-Louis Weiller, Parijs en de Haagsche Jacob Hartog Prijs, zoals zijn vader Frits 38 jaar eerder. Dirk Simon is een Gelderse Stapel en stamt in zevende generatie af van de stichter van de tak David Stapel (Pommeren *±1730), via diens zoon Jan Hendrik (Gelsenkirchen *1758) en 2e kleinzoon David (Gendt aan de Waal *1793).

HENK STAPEL (Spaarndam *1951), historicus en voormalig kapitein-ter-zee bij de Kon. Marine (zie "uit Dienst", pag.17), vertrok in april 2012 na 7 jaar ook als directeur van het Nationale Reddingsmuseum in Den Helder en werd voorzitter van de Vriendenkring daarvan.
Als historicus en genealoog schreef hij mee aan "Stapel is de naam" over de West-Friesche Stapels en staat zelf vermeld op blz. 285.
Met zijn Marine verleden heeft hij me prima op weg geholpen om de Staat van Dienst van mijn oom Jan Dirk Stapel bij de Marine te vinden en de historie van de schepen waarop hij voer. Daarmee kon ik oom Jan zijn eigen pagina op deze website geven.

HUUB STAPEL (Tegelen *1954) is een veelzijdig docent, internationaal filmacteur, toneelspeler, televisiepresentator en zanger, zoals vermeld door Wikipedia en boekingsbureau L&P. Veel genoemd zijn de TV presentatie "Stapel op auto's", zijn toneel voorstellingen "Napoleon op Sint-Helena" en "Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus" en de sprookjesfilm van vogelmeisje "Iep". Zijn officiŽle website biedt een compleet overzicht. @HuubWStapel twittert veel en met uitgesproken meningen, ook dat zijn voorouder David uit Pommeren kwam. Huub Stapel is een zevende generatie Gelderse Stapel, nakomeling van David Stapel (Pommeren *±1730), via diens zoon Jan Hendrik (Gelsenkirchen *1758) en derde kleinzoon Johannes (Gendt aan de Waal *1796).

DIEDERIK STAPEL (Oegstgeest *1966) studeerde in 1991 cum laude af te Amsterdam als sociaal-psycholoog en was verbonden aan de Universiteiten van Chicago, Michigan, Amsterdam, Groningen en tenslotte Tilburg, waar hij in 2011 werd ontslagen. Zelfbedachte onderzoekgegevens noopten hem uiteindelijk zijn in 1997 door de UvA uitgereikte doctorstitel terug te geven. Zijn fraude beschadigde behalve hemzelf ook de carriere van zijn promoti en collega onderzoekers en werd deel van een wereldwijd debat over de zelfreinigende discipline van de wetenschappen, ook buiten de sociaal-psychologie. De in 2008 gepubliceerde West-Friesche genealogie "Stapel is de naam" vermeldt Diederik Alexander Stapel op bladzijde 266.


(home = www.cstapel.nl)